Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Zarząd Główny
Warszawa
kontakt

Strona główna | Aktualności | Komunikaty | Info | Konkurs SW | Konkurs OTR | Szkolenia | Imprezy | Projekty finansowane z UE

Szukaj:

 Komunikaty Prezesa i Sekretarza Generalnego

 

Lista dyskusyjna


 

 Strony oddziałów:

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH

założone w 1926r. przez prof. Henryka Mierzejewskiego

Członek Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (NOT)

 

00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14a

tel. 22-827-17-68; 22-826-45-55

fax 22-826-03-54

Założyciel SIMP

prof. inż. Henryk Mierzejewski

nowy Statut SIMP
(obowiązuje od 16.X.2010r.)


Zamek SIMP w Rydzynie

Członkostwo w SIMP osób pracujących/mieszkających zagranicą

Polityka Jakości
 

E-mail:

 

simp@simp.pl

 

Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł

nasz Prezes

 

Andrzej Ciszewski

 

1942-2014

p.o. Prezesa:

janicki.poznan@wp.pl  

Sekretarz Gen.:

sg@simp.pl  

Sekretariat:

sekretariat@simp.pl  

System Zarz. Jak.:

pelnomocnikSZJ@simp.pl  

Księgowość:

ksiegowosc@simp.pl (200MB)

tel. 22-826-31-57    (dokumenty do rozliczeń)

 

Dnia 05 czerwca 2013r. odbył się II Dzień Mechanika - prezentacja pdf

 

"MMP dostawcą usług dla osób starszych" - projekt systemowy firmy WYG Consulting Sp. z o.o. współpracującej z SIMP więcej ...

ZG SIMP ogłasza XIV edycję Ogólnopolskiego Konkursu STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH o Dyplom i Nagrodę PREZESA SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym wykonaną i obronioną w krajowej wyższej szkole technicznej w roku akademickim 2012/2013 więcej ...

Zarząd Główny SIMP wspólnie z Oddziałami Stowarzyszenia organizuje VIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych „Technik Absolwent 2014”. szczegóły w Komunikacie nr 19

ZASADY ORGANIZACYJNE (doc) akcji sprawozdawczo – wyborczej poprzedzającej XXXIII Walny Zjazd Delegatów SIMP (2014r.) zatwierdzone przez Zarząd Główny SIMP na posiedzeniu w dniu 4.10.2013 r.) więcej ...

SIMP Odział w Gorzowie Wlkp. w imieniu organizatorów zaprasza do udziału w VIII  Międzynarodowej Konferencji „Laboratoria Badawcze, Systemy Jakości w Unii Europejskiej” więcej ...

Konwersatorium nt. "ZASADY ETYKI INŻYNIERA I ICH FUNKCJONOWANIE": informacja o zebraniu plenarnym.pdf, więcej na stronie GSK

Oferta szkolenia Rzeczoznawców SIMP - ubiegających się o specjalność nr 830 - Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów

Uchwała XXXII WZD SIMP (z dnia 17.X.2010r.)

 XXXII WZD - fotoreportaż

Ponowna certyfikacja systemu zarządzania jakością

VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu na osiągnięcie techniczne roku

XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą pracę magisterską

Wyniki XIV Edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową obronioną w krajowych uczelniach technicznych - więcej w Komunikacie nr 20

TECHNIK ABSOLWENT 2013 - wyniki VII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP – dla absolwentów średnich szkół technicznych - szczegóły w Komunikacie nr 18

Wyniki VI Edycji Konkursu SIMP na „Najlepsze osiągnięcie techniczne 2011 roku” - szczegóły w Komunikacie nr 15

Wywiad z Andrzejem Ciszewskim - Prezesem SIMP dla Przeglądu Technicznego

Fotoreportaże:  80 lecie SIMP

XXXI WZD

 Tablica S. Zbierskiego
XXXII WZD

 

Wykaz rzeczoznawców SIMP

 

Wykaz specjalności (załącznik nr 4 do Regulaminu) oraz wniosek o dokonanie okresowej weryfikacji

 

 

Kursy i egzaminy w zakresie substancji kontrolowanych

Jesteś: Licznik odwiedzającym

  

 

 

• Dzień Mechanika • XXXIII WZD • Przetargi • O SIMPie • Władze SIMP • Główny Sąd Koleżeński • Oddziały SIMP • Sekcje i Towarzystwa N-T • Działalność gospodarcza • Rzeczoznawcy SIMP • Wydawnictwa • Energetyczne K.K. • SIMP-organiz.krajowe • SIMP-organiz.międzyn. • Referencje Techniczne • Dokumenty • Certyfikacja •

Ostatnia modyfikacja: 23-10-2014 12:38

Optymalizowane do rozdzielczości 800x600